نت‌نویسی معاصر

دانشجویان کارشناسی ارشد در این درس، با ویژگی‌های نت‌نویسی معاصر آشنا می‌شوند و در کنار آموزش نت‌نویسی استاندارد، چگونگی نگارش نت‌نویسی معاصر را با کمک نرم‌افزارهای موسیقی می‌آموزند. همچنین از برخی مهارت‌های مرتبط با تکنیک‌های گسترش‌یافته آگاهی می‌یابند و شماری از علائم اختصاری مربوط به آن را فرامی‌گیرند.

Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image
Single Image