1400

تفسیر و توضیح مطالب مختلف در حوزه موسیقی که در رسانه ملی به آنها پرداخته شده، به تفکیک عنوان در ذیل گردآوری شده است. (با پایین بردنِ نشانگر کنار اعداد می‌توانید به ده‌ها برنامۀ دیگر دسترسی داشته باشید و با انتخاب عدد هر گفت‌وگو آن را بشنوید.)

1.ساز و کار موسیقی الکترونیک(28/1/1400)
Track cover
1.ساز و کار موسیقی الکترونیک(28/1/1400)
Track cover
2.واکاوی ردیف(31/1/1400)
Track cover
3.ترمینولوژی گوشه1(4/2/1400)
Track cover
4.هارمونی، ملودی و ریتم(6/2/1400)
Track cover
5.ترمینولوژی گوشه2(18/2/1400)
Track cover
6.مبانی نظری برای یادگیری ساز غربی(23/2/1400)
Track cover
7.عبدالوهاب شهیدی1(1/3/1400)
Track cover
8.عبدالوهاب شهیدی2(8/3/1400)
Track cover
9.عبدالوهاب شهیدی3(16/3/1400)
Track cover
10.عوامل موثر در یادگیری موسیقی(20/3/1400)
Track cover
11.تاریخچه موسیقی الکتروآکوستیک(25/3/1400)
Track cover
12.فعالیت‌های محمدرضا لطفی(1/4/1400)
Track cover
13.موسیقی الکتروآکوستیک در دانشگاه(5/4/1400)
Track cover
14.آوانگاری آثار محمد رضا لطفی(14/4/1400)
Track cover
15.جانمایی سازها(20/4/1400)
Track cover
16.ساز و کار ضبط سازها(25/4/1400)
Track cover
17.ریتمِ شعر(29/4/1400)
Track cover
18.از بنفش تا بنفش(4/5/1400)
Track cover
19.موسیقی شعر(9/5/1400)
Track cover
20.عوامل مداخله‌گر در یادگیری موسیقی(1/6/1400)
Track cover
21.محتوا در برنامه‌های تخصصی موسیقی(6/6/1400)
Track cover
22.سازهای موسیقی در نگاره‌های ایرانی1(9/6/1400)
Track cover
23.سازهای موسیقی در نگاره‌های ایرانی2(16/6/1400).
Track cover
24.سازهای موسیقی در نگاره‌های ایرانی3(23/6/1400)
Track cover
25.کلام و موسیقی(13/7/1400)
Track cover
26.تصنیف(17/7/1400)
Track cover
27.فرهنگ شنیداری(22/7/1400)
Track cover
28.پلی‌بک1(5/8/1400)
Track cover
29.پلی‌بک2(12/8/1400)
Track cover
30.تمرین تا اجرا(22/8/1400)
Track cover
31.تاریخ کلام در موسیقی(8/7/1400)
Track cover
32.شب پیانو(29/8/1400)
Track cover
33.موسیقی بختیاری(6/9/1400)
Track cover
34.بداهه‌نوازی در موسیقی ایرانی1(9/9/1400)
Track cover
35.بداهه‌نوازی در موسیقی ایرانی2(17/9/1400)
Track cover
36.بداهه‌نوازی در موسیقی ایرانی3(22/9/1400)
Track cover
37.بداهه‌نوازی در موسیقی ایرانی4(1/10/1400)
Track cover
38.کلاسیک(4/10/1400)
Track cover
39.شاخ و شانه1(16/10/1400)
Track cover
40.شاخ و شانه2(19/10/1400)
Track cover
41.تفاوت مکتب، شیوه و سبک3(27/10/1400)
Track cover
42.تفاوت مکتب، شیوه و سبک4(2/11/1400)
Track cover
43.موسیقی بی‌کلام(16/11/1400)
Track cover
44.موسیقی، فلسفه و تفسیر(18/11/1400)
Track cover
45.پوشش جشنواره(25/11/1400)
Track cover
46.موسیقی و کودکان(26/11/1400)
Track cover
47.ارکستر نوجوانان(2/12/1400)
Track cover
48.چالش‌های تفسیر اثر موسیقایی(10/12/1400)
Track cover
49.لایه‌های تاریکی(19/12/1400)
Track cover
50.الزامات جشنواره موسیقی(23/12/1400)
Track cover
51.بخش بین‌الملل جشنواره(24/12/1400)