آلبوم‌ها

Single Image

از بنفش تا بنفش مجموعه‌ای آفرید خلوتم با پیانو در سال‌های ۹۷ و ۹۸ خورشیدی است. روح حاکم بر قطعات حرکتی آزاد دارد و هر گوشه از این آلبوم راوی داستانی مستقل و تجربه‌ای ویژه است که کوشیدم با نواها ماندگارشان کنم. دوامی که با این کوتاه گفته سازگار است:

“زندگی جای هدر دادن فرصت‌ها نیست.”

 نام بعضی قطعات عبارت هستند از: قهرمان، کافه دیاموند، شعر سهراب و …

می‌توانید اثر را از اینجا تهیه کنید.

Track cover
"Hero"
From Purple to Purple
AMIR SHAHABI
Track cover
"Hero"
From Purple to Purple
AMIR SHAHABI
Track cover
"Diamond Cafe"
From Purple to Purple
AMIR SHAHABI
Track cover
"Sohrab`s Poem"
From Purple to Purple
AMIR SHAHABI
Track cover
"Small Fish"
From Purple to Purple
AMIR SHAHABI
Track cover
"Europe"
From Purple to Purple
AMIR SHAHABI
Track cover
"Balloons"
From Purple to Purple
AMIR SHAHABI
Track cover
"The Roof of Tehran"
From Purple to Purple
AMIR SHAHABI
Track cover
"Bracelet"
From Purple to Purple
AMIR SHAHABI
Track cover
"Black Statue"
From Purple to Purple
AMIR SHAHABI
Track cover
"Under the Rain"
From Purple to Purple
AMIR SHAHABI
Single Image

آلبوم تحلیل شخصی همانگونه که از نامش پیداست نگاه من به موسیقی است که تمامی قطعات آن با پیانو اجرا شده. زمان تولید تا حد ممکن از بداهه بهره جستم که شاید بارزترین فصل مشترک قطعات، بداهه وار بودن غالب آنهاست. این آبوم در سال ۱۳۹۸ منتشر شد و نسخه کامل آن را میتوانید از اینجا تهیه کنید. امیدوارم تحلیل شخصی من با نگرش شما همپوشانی داشته باشد.

Track cover
“Paternal Thought”
Self-analysis
Amir Shahabi
Track cover
“Paternal Thought”
Self-analysis
Amir Shahabi
Track cover
“Review”
Self-analysis
Amir Shahabi
Track cover
“Fusionized”
Self-analysis
Amir Shahabi
Track cover
“Open Hand”
Self-analysis
Amir Shahabi
Track cover
“Mirrors”
Self-analysis
Amir Shahabi
Track cover
“Transaction”
Self-analysis
Amir Shahabi
Track cover
“Possibility”
Self-analysis
Amir Shahabi
Track cover
“Two Minutes”
Self-analysis
Amir Shahabi
Track cover
“Secrets”
Self-analysis
Amir Shahabi
Track cover
“Border”
Self-analysis
Amir Shahabi
Track cover
“Crossing”
Self-analysis
Amir Shahabi
“Crossing”
Single Image

آخرین لحظه، آلوم تکنوازی پیانو است که در سال ۱۳۹۳ آماده شد.

Track cover
"Broken"
Last Moment
Amir Shahabi
Track cover
"Broken"
Last Moment
Amir Shahabi
Track cover
"Memorial"
Last Moment
Amir Shahabi
Track cover
"Explanation"
Last Moment
Amir Shahabi
Track cover
"Emotional Talk"
Last Moment
Amir Shahabi
Track cover
"Escape"
Last Moment
Amir Shahabi
Track cover
"Above"
Last Moment
Amir Shahabi
Track cover
"Lost in the Forest"
Last Moment
Amir Shahabi
Track cover
"Respect"
Last Moment
Amir Shahabi
Track cover
"Flow"
Last Moment
Amir Shahabi
Track cover
"Mellow Deep"
Last Moment
Amir Shahabi
Track cover
"Imagination"
Last Moment
Amir Shahabi
Track cover
"Last Moment"
Last Moment
Amir Shahabi
Track cover
"Running Base"
Last Moment
Amir Shahabi