1396

فایل صوتی برخی گفتگوهای برنامه زنده در ذیل آورده شده که به تفکیک موضوع، قابل دسترسی و شنیدن می باشد، لازم به ذکر است مباحث با محوریت درک ساده برای مخاطب عام بیان میشوند و فارغ از توضیحات پیچیده آکادمیک هستند. (با پایین بردنِ نشانگر کنار اعداد می‌توانید به ده‌ها برنامۀ دیگر دسترسی داشته باشید و با انتخاب عدد هر گفت‌وگو آن را بشنوید.)

شماره ۱
1396
Track cover
شماره ۱
1396
Track cover
شماره ۲
1396
Track cover
شماره ۳
1396
Track cover
شماره ۴
1396
Track cover
شماره ۵
1396
Track cover
شماره ۶
1396
Track cover
شماره ۷
1396
Track cover
شماره ۸
1396
Track cover
شماره ۹
1396
Track cover
شماره ۱۰
1396
Track cover
شماره ۱۱
1396
Track cover
شماره ۱۲
1396
Track cover
شماره ۱۳
1396
Track cover
شماره ۱۴
1396