1398

تفسیر و توضیح مطالب مختلف در حوزه موسیقی در قالب فایل صوتی و به تفکیک عنوان در ذیل آورده شده است. (با پایین بردنِ نشانگر کنار اعداد می‌توانید به ده‌ها برنامۀ دیگر دسترسی داشته باشید و با انتخاب عدد هر گفت‌وگو آن را بشنوید.)

1.مقدمات صدا برداری(28/5/1398)
Track cover
1.مقدمات صدا برداری(28/5/1398)
Track cover
2.سیستم آموزش موسیقی در آلمان(5/6/1398)
Track cover
3.رنسانس در موسیقی(9/6/1398)
Track cover
4.دایرة المعارف موسیقی(14/6/1398)
Track cover
5.پالایش صوتی1(23/6/1398)
Track cover
6.پالایش صوتی2(30/6/1398)
Track cover
7.موسیقی فیلم محزون(3/7/1398)
Track cover
8.تک قطعه یا آلبوم؟(6/7/1398)
Track cover
9.ویولن و موسیقی الکترونیک(8/7/1398)
Track cover
10.سیم در سازهای زهی(14/7/1398)
Track cover
11.شاخص های کلاسیک(17/7/1398)
Track cover
12.آشنایی با کلاسیک(20/7/1398)
Track cover
13.چگونه موسیقی کلاسیک بشنویم(27/7/1398)
Track cover
14.تاریخ دوره باروک1(29/7/1398)
Track cover
15.کوک(1/8/1398)
Track cover
16.یادگیری موسیقی با نت یا گوش(9/8/1398)
Track cover
17.آثار موسیقی کلاسیک اروپا(12/8/1398)
Track cover
18.تاریخ دوره باروک2(18/8/1398)
Track cover
19.ملودی های ماندگار موسیقی کلاسیک اروپا(25/8/1398)
Track cover
20.ویوالدی(27/8/1398)
Track cover
21.سرعت در موسیقی(2/9/1398)
Track cover
22.موسیقی کلاسیک ایرانی(5/9/1398)
Track cover
23.آهنگسازی و ملودی سازی(9/9/1398)
Track cover
24.باخ(14/9/1398)
Track cover
25.تمرینات نوازندگان حرفه ای(16/9/1398)
Track cover
26.ساخت تار1(18/9/1398)
Track cover
27.الزامات پژوهش(20/9/1398)
Track cover
28ساخت تار2(24/9/1398)
Track cover
29.پرکاشن1(28/9/1398)
Track cover
30.پرکاشن2(1/10/1398)
Track cover
31.نغمه های کلاسیک(3/10/1398)
Track cover
32.نشانه شناسی موسیقی(5/10/1398)
Track cover
33.بداهه نوازی و بداهه گویی(7/10/1398)
Track cover
34.استاد موسیقی(9/10/1398)
Track cover
35.ترمینولوژی در موسیقی(10/10/1398)
Track cover
36.فناوری صوت1(19/10/1398)
Track cover
37.فناوری صوت2(21/10/1398)
Track cover
38.ابزار تولید موسیقی الکترونیک(29/10/1398)
Track cover
39.شنیدن در موسیقی(1/11/1398)
Track cover
40.گیتار باس(5/11/1398)
Track cover
41.انتخاب در موسیقی(9/11/1398)
Track cover
42.گیتار الکتریک(10/11/1398)
Track cover
43.دوره موسیقی کلاسیک(12/11/1398)
Track cover
44.ساخت عود1(14/11/1398)
Track cover
45.ساخت عود2(15/11/1398)
Track cover
46.موسیقی فیوژن ایرانی در اروپا(19/11/1398)
Track cover
47.جشنواره1(24/11/1398)
Track cover
48.جشنواره2(25/11/1398)
Track cover
49.جشنواره3(28/11/1398)
Track cover
50.جشنواره4(30/11/1398)
Track cover
51.ساخت موسیقی فیوژن(4/12/1398)
Track cover
52.هایدن(6/12/1398)
Track cover
53.مبانی موسیقی(10/12/1398)
Track cover
54.موتزارت(12/12/1398)
Track cover
55.موسیقی در ایران کهن(17/12/1398)
Track cover
56.موسیقی ایران در زمان آریایی ها(19/12/1398)
Track cover
57.موسیقی عباسیان تا تیموری(24/12/1398)
Track cover
58.مقالات شونبرگ(26/12/1398)