1399

فایل صوتی برخی گفتگوهای برنامه زنده در ذیل آورده شده که به تفکیک موضوع، قابل دسترسی و شنیدن می باشد، لازم به ذکر است مباحث با محوریت درک ساده برای مخاطب عام بیان میشوند و فارغ از توضیحات پیچیده آکادمیک هستند. (با پایین بردنِ نشانگر کنار اعداد می‌توانید به ده‌ها برنامۀ دیگر دسترسی داشته باشید و با انتخاب عدد هر گفت‌وگو آن را بشنوید.)

1.بتهوون(16/1/1399)
Track cover
1.بتهوون(16/1/1399)
Track cover
2.موسیقی دوره صفویه(23/1/1399)
Track cover
3.نتاسیون(2/2/1399)
Track cover
4.الزامات صدابرداری(8/2/1399)
Track cover
5.موسیقی علمی(9/2/1399)
Track cover
6.از ایده تا پخش(14/2/1399)
Track cover
7.کنکور موسیقی(22/2/1399)
Track cover
8.تحلیل شخصی(30/2/1399)
Track cover
9.راه برداهایی در نوازندگی(31/2/1399)
Track cover
10.تشکیل گروه موسیقی(8/3/1399)
Track cover
11.ماهیت ریتم(10/3/1399)
Track cover
12.تاریخچه تنبور(20/3/1399)
Track cover
13.عود ایرانی(28/3/1399)
Track cover
14.موسیقی شفابخش(3/4/1399)
Track cover
15.کرونا و موسیقی(10/4/1399)
Track cover
16.درمان و موسیقی(17/4/1399)
Track cover
17.موسیقی و سلامت(24/4/1399)
Track cover
18.راک تلفیقی(31/4/1399)
Track cover
19.دارمز بعد از سال 57(5/5/1399)
Track cover
20.به هنگام و به ناهنگام(15/5/1399)
Track cover
21.تئوری پرویز منصوری(19/5/1399)
Track cover
22.پایان نامه روح الله خالقی(28/5/1399)
Track cover
23.مقدماتی برای یادگیری موسیقی(18/6/1399)
Track cover
24.نگاه منتقدانه روح الله خالقی(24/6/1399)
Track cover
25.مقدمات برگزاری اپرا(31/6/1399)
Track cover
26.شیوه آموزش موسیقی در ایتالیا(7/7/1399)
Track cover
27.یادگیری پیانو در نظام آکادمیک(12/7/1399)
Track cover
28.موسیقی فیلم وسترن(21/7/1399)
Track cover
29.نوازندگی صحنه و استودیو(27/7/1399)
Track cover
30.ارکستر سازهای شرقی(6/8/1399)
Track cover
31.دونلی(11/8/1399)
Track cover
32.پیانو و کودک(15/8/1399)
Track cover
33.الزامات نقد(18/8/1399)
Track cover
34.ریشه یابی موسیقی فلامنکو(26/8/1399)
Track cover
35.جایگاه موسیقی فلامنکو(1/9/1399)
Track cover
36.وزن موسیقی و شعر(10/9/1399)
Track cover
37.ارتباط ایقاع و عروض(11/9/1399)
Track cover
38.اقتصاد سیاسی موسیقی(20/9/1399)
Track cover
39.نویز از نگاه ژاک آتالی(22/9/1399)
Track cover
40.از مقام تا دستگاه(24/9/1399)
Track cover
41.گام راست(4/10/1399)
Track cover
42.مکتوبات فارسی در باب موسیقی1(11/10/1399)
Track cover
43.مکتوبات فارسی در باب موسیقی2(15/10/1399)
Track cover
44.سازهای ایرانی(15/10/1399)
Track cover
45.تفاوت مکتب، شیوه و سبک1(1/11/1399)
Track cover
46.روش‌های آموزش تنبک(5/11/1399)
Track cover
47.تفاوت مکتب، شیوه و سبک2(20/11/1399)
Track cover
48.ریتم، ملودی و هارمونی(22/11/1399)
Track cover
49.ارکستر سازهای بادی(27/11/1399)
Track cover
50.ارتباط شاهنامه و موسیقی(2/12/1399)
Track cover
51.بانوان و شغل نوازندګی(9/12/1399)
Track cover
52.تاریخچه ارکستر سمفونیک ایران(11/12/1399)
Track cover
53.موسیقی زورخانه‌ای(14/12/1399)
Track cover
54.موسیقی نقالی(16/12/1399)